9. třída 

konzultace: pro účast nutno dodat "Čestné prohlášení"
                    pondělí 8. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    středa 10. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    úterý 16. 6. 2020 od 9.00 do 10.30
                    čtvrtek 18. 6. 2020 od 9.00 do 10.30 
úterý 23. 6. 2020 9.00 závěrečné focení v tričkách
Český jazyk
Matematika - vypracované úlohy doneste, nebo vhoďte podepsané do schránky školy
Anglický jazyk
Chemie

Fyzika

Přírodopis

Dějepis

Zeměpis

Občanská výchova

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz