Digitální učební materiály

Český jazyk a literatura

 
 

1. ročník

 

2. ročník

 

3. ročník

 

4. ročník

 

5. ročník

 

7. ročník

 

8. ročník

Matematika

 
 

1. ročník

  2. ročník
  5. ročník

 

6. ročník

  7. ročník
  8. ročník

 

9. ročník

Seminář z matematiky

 

 

6. ročník

Přírodopis

 
 

6. ročník

 

7. ročník

 

9. ročník

Dějepis

 
 

7. ročník

 

8. ročník

Chemie

 
 

8., 9. ročník

Zeměpis

 
 

8. ročník

 

9. ročník

Přírodověda

 
  4. ročník

Vlastivěda

 
 

4. ročník

Prvouka

 
 

3. ročník

 

Projekt OBĚDY DO ŠKOL

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz