Informace pro žáky 9. třídy

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky. Tato docházka je dobrovolná a je podmíněna dodáním „Čestného prohlášení“ podepsaného zákonnými zástupci. Prohlášení v písemné podobě si můžete vyzvednout ve škole ve čtvrtek 7. 5. od 8.00 do 12.00.

Výuka bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek od 8.40 do 11.50 (2 vyučovací hodiny Čj a 2 vyučovací hodiny M). Zahájení výuky 12. 5. 2020 v 8.40.

Jsou zajištěna veškerá hygienická opatření, žáci si pouze přinesou 2 roušky a sáček k uložení roušky.

 

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz