Údaje dle rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení

Název školy:

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

Adresa:

Školní 1/814, 736 01 Havířov-Šumbark

Právní forma:

příspěvková organizace   IČO: 70958149

Ředitelství:

Telefon: 596 884 808, 596 881 514

Fax: 596 881 218

ID datové schránky: m5immax

e-mailová adresa: skolni.zs@volny.cz

Zřizovatel:

Statutární město Havířov, okres Karviná

právní forma: obec, IČO: 00 297 488

adresa: Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město

Škola sdružuje:

1. Základní škola - kapacita: 350 žáků,  IZO: 102 156 905

2. Školní družina - kapacita:   50 žáků,  IZO: 119 700 671

Statutární orgán:

ředitel

Údaje dle zřizovací listiny

Název organizace:

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Havířov-Šumbark, Školní 1/814, PSČ 736 01

Identifikační číslo:

70958149

Právní forma:

příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Hlavní předmět činnosti:

  1. poskytování základního vzdělávání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku,
  2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole,
  3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace,
  4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu.

Doplňková činnost:

  1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
  2. pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí.

Statutární orgán:

ředitel

Způsob jednání statutárního orgánu:

Statutární orgán jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně.

Zápis proveden v obchodním rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce č. 97

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu:

272888910267/0100

IČO: 70958149

Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 136 149

Projekt OBĚDY DO ŠKOL

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz