Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení a ukončení vyučování: 

Zahájení vyučování I. pololetí 1. září 2020(út)
Ukončení vyučování I. pololetí 28. ledna 2021 (čt)
Zahájení vyučování II. pololetí 1. února 2021 (po)
Ukončení vyučování II. pololetí 30. června 2021 (st)

Termíny prázdnin:

Podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2020 (čt, pá)
Vánoční prázdniny

23. prosince 2020 (st) - 3. ledna 2021 (ne),

vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní prázdniny 29. ledna 2021 (pá)
Jarní prázdniny 22. února - 28. února 2021 (po - ne)
Velikonoční prázdniny 1. dubna a 2. dubna 2021 (čt, pá)
Hlavní prázdniny 1. července 2021 (čt) - 31. srpna 2021 (út)

 Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Organizace výuky

Vyučovací hodina trvá 45 minut, vyučování začíná v 8.00, vyjímečně v 7.00 hodin. Poslední vyučovací hodina (9.) končí v 15.30 hodin.

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, velkou přestávku po 2. vyučovací hodině mohou za pěkného počasí trávit na dvorku školy, kde mohou sportovat a hrát různé míčové hry. 

Rozvrh jednotlivých tříd spňuje požadavky školské legislatívy, respektuje požadavky psychohygieny.

Žáci mají možnost se stravovat ve školní výdejně stravy v budově školy.

Žáci mohou navštěvovat školní družinu, která se také nachází v budově školy.

Rozvrh vyučovacích hodin - zvonění

0. hodina 7.00 - 7.45 přestávka 15 minut
1. hodina 8.00 - 8.45 přestávka 10 minut
2. hodina 8.55 - 9.40 přestávka 20 minut
3. hodina 10.00 - 10.45 přestávka 10 minut
4. hodina 10.55 - 11.40 přestávka 10 minut
5. hodina 11.50 - 12.35 přestávka 10 minut
6. hodina 12.45 - 13.30 přestávka 30 minut
7. hodina 14.00 - 14.45  

 

 

Projekt OBĚDY DO ŠKOL

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz