Zákony 

 • Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v aktuálním znění
 • Zákon č. 65/1967 Sb., zákoník práce v aktuálním znění
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgaánech, v aktuálním znění

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška ze dne 18.ledna 2005  o základním vzdělávání a některých plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 627/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Projekt OBĚDY DO ŠKOL

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.

Projekty 

Školní projekt EU

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OKAP

CESTA

Šablony II

Operační program potravinové a materiální pomoci

 

Den Země 

 

Nakoukněte do školy...

Kontakt

Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814
736 01 Havířov-Šumbark

596 884 808, 596 881 514
fax: 596 881 218
skolni.zs@volny.cz